سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی

کتب منتشر شده

 • همکاری در پروژه تحقیقاتی ( تهیه و ترجمه کتاب استاندارد چاههای ارت متعلق به گروه شرکتهای ارتباطات الکترونیک )
 • همکاری در پروژه تحقیقاتی ( تایف و گردآوری کتاب اصول و مبانی کنترل پروژه همکاری با آقای دکتر رستمی و دکتر عامری )

مقالات ISC

 1. Determining of Objective Indicators in Higher Education Strategic Planning and Alignment with Faculty Members Performance Measurements (Case study: Damavand PAYAM Noor University) – ISC
 1. Surveying of loyalty, Satisfaction, and Commitment to create value for customers through Relationship marketing approach (Case study: SAMAN E-Payment)
 1. Prevalence of and factors affecting the delay between managers and employees of Ertebatat Electronic Co.
 1. Sourcing model based design objective: to reduce the risk of supply chain approach (Case Study: Supply Chain Saipa group)
 1. The Effect of Marketing Mix and Brand Equity on Sales Process (A Case Study: Selling CCTV Camera by Electronic Communications Company in Iran)

مقالات علمی پژوهشی

 • تاثیر راهبرد بازاریابی ارتباطی بر افزایش رضایت، اعتماد و وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک سامان در فرایند ارائه خدمات اینترنتی منتشر شده در فصلنامه مدیریت منابع سازمانی
 • شناسائی مولفه های چابکی سازمان و نقش آن در توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریت ( مورد مطالعه بانک مسکن )

 

مقاله علمی ترویجی

 • تکنیک ها و مهارتهای اثربخش عرضه و فروش خدمات بانکی در شعب بانک مسکن منتشر شده در فصلنامه بانک مسکن

مقالات همایشها و کنفرانسها

 • تاثیر فناوری اطلاعات در فراهم سازی بانکداری اینترنتی از طریق تلفن همراه ( مورد کاوی : شعب بانک مسکن شهر تهران)
 • بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اثر اقتصاد مقاومتی در بنگاههای کوچک و متوسط SME (مورد مطالعه شرکت های فناوری اطلاعات)
 • ارائه الگوی مناسب در بررسی روابط بین علاقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخلاقی کارکنان ( مورد مطالعه شرکت ارتباطات الکترونیک )
 • تدوین استراتژی ها و طراحی الگوی مشتری مداری در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک ( مورد مطالعه بانک ملی ایران )
 • بررسی رابطه موانع اجرای استراتژی مدیریت منابع انسانی با سبک رهبری بر اساس مدل هرسی و بلانچارد (مورد مطالعه شرکت ارتباطات الکترونیک )
 • تاثیر اعتماد اولیه، مشارکت، خلق مثبت براعتماد مصرف کننده (مورد مطالعه شرکت پیشرو ارتباطات امواج)