سوابق اجرایی

  •  مدیر پروژه و مشاور پروژه دوربین مدار بسته بانک ملی ایران در ۱۱ استان از سال ۱۳۸۶-۱۳۹۳
  •  مدیر اجرائی پروژه شبکه ساختار یافته ( شبکه استار) بانک ملت از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ در سه استان
  •  مدیر پروژه نصب سامانه الکترونیکی در جایگاههای سوخت کشور در ۲ استان از سال ۱۳۸۸-۱۳۹۰
  •  مدیر پروژه نصب و راه اندازی سیستم مداربسته در سومین المپیاد نجوم و اختر فیزیک (۲۰۰۹)